Predstavitev projekta Skis

Slovenska kreativno inovacijska skupina (SKIS)...

... pomeni vzpostavitev in delovanje tehnološko inovacijskega vozlišča, ki svojim članom nudi informacije in podporo pri raziskavah in razvoju inovacij. SKIS predstavlja konzorcij skrbno izbranih podjetij, ki lahko svojim članom nudijo strokovno pomoč v vsaki posamezni fazi inovacijskega procesa.

Tako lahko v sklopu SKIS člani pridobijo informacije o stanju na tržišču, kadre in sredstva potrebne za razvoj, strokovno pomoč pri razvijanju ideje v invencijo, patentiranje le-te in prenos invencije v tržno gospodarstvo (inovacija). Na vsaki od omenjenih faz lahko član prejme informacije tako iz prve roke (podjetij ki to že izvajajo), kot iz posrednih virov (informiranje o dogajanju na trgu).

Glavno vodilo SKIS je dolgoročni trajnostni razvoj. Tega pa lahko posamezno gospodarstvo doseže le z neprestanim razvojem in rastjo. Mnogi svetovni ekonomisti in gospodarstveniki so enotni, da je razvoj novih zamisli in postopkov edina možna rešitev iz trenutne gospodarske situacije. Inovacije so torej rešitev, ki ne glede na stanje v katerem se posamezno ali globalno gospodarstvo nahaja, zmeraj pripomore k njegovi rasti in razvoju. In prav to želi SKIS s svojim delovanjem pospešiti.

Vendar pa SKIS ne skrbi le za razvoj inovacij znotraj slovenskega gospodarstva, pač pa se zmeraj aktivneje vključuje tudi v mednarodnni prostor. Tako lahko člani SKISa dobijo vpogled v dogajanje na tujih trgih, prav tako pa vso strokovno in pravno pomoč za uvedbo svojih idej na tuja tržišča.

SKIS sestavljajo naslednja podjetja  - partnerji:

 • Replika (nosilec projekta in razvojni koordinator)
 • Inštitut za celulozo in papir
 • Mojedelo.com
 • Solvera Lynx (Energetika.NET)
 • Korona
 • Dr. Nemo
 • Replika PRO
 • Zavod BIG
 • Parsek
 • Inkubator Sežana
 • UIP Univerzitetni inkubator Primorske
 • Primorski tehnološki park
 • Venturia
 • Eurocon
 • Razvojni center Novo Mesto
 • Regionalna razvojna agencija severne Primorske
 • ICEM - TC Infrastrukturni center za energetske meritve - Tehnološki center
 • Parsek
 • Tehnološki park Ljubljana
 • IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva
 • IDO Primorske so Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper
 • Obalna sindikalna organizacija KS-90
 • Svet gorenjskih sindikatov
 • Primorska Gospodarska Zbornica
 • Območna Obrtno-podjetniška Zbornica Koper
 • Vizija računovodstvo
 • ITEM
 • Združenje YES
 • GIGODESIGN

več o aktivnih partnerjih SKIS