HRM 12

Projekt IDO Primorske

Projekt IDO Primorske- Izboljševanje delovnega okolja je bil izveden v ključnih panogah obalno-kraške regije. Usmerjen je k raziskovanju stresa in izgorevanja ne delovnem mestu. Ključna vrednost projekta je v tem, da proučuje absentizem in fluktuacijo, pojava, ki sta v Sloveniji dokaj neraziskana, hkrati pa imata velik vpliv na potek delovnega procesa.

Projekt je tako obravnaval pet področij, za katere je bila narejena raziskava, ki je proučevala stanje v Sloveniji:

  • stres na delovnem mestu,
  • izostajanje (absentizem) z delovnega mesta,
  • neželeno fluktuacijo na delovnem mestu,
  • izgorevanje na delovnem mestu,
  • usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Projekt IDO Primorske >> 

 

Projekt INODEL

Namen projekta je pripomoči k izboljševanju in reševanju problematike na naslednjih področjih:

  • Stres na delovnem mestu
  • Izostajanje (absentizem) z delovnega mesta
  • Fluktuacija na delovnem mestu
  • Izgorevanje na delovnem mestu
  • Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Sama ideja projekta je preko implikacij multidisciplinarne raziskave najti inovativne rešitve za preoblikovanje delovnih procesov in organizacije dela na način, ki bo pripomogel k zmanjšanju negativnih vplivov stresa.

Projekt INODEL >>