O projektu

Projekt IDO Primorske- Izboljševanje delovnega okolja je bil izveden v ključnih panogah obalno-kraške regije. Usmerjen je k raziskovanju stresa in izgorevanja ne delovnem mestu. Ključna vrednost projekta je v tem, da proučuje absentizem in fluktuacijo, pojava, ki sta v Sloveniji dokaj neraziskana, hkrati pa imata velik vpliv na potek delovnega procesa.

Projekt je tako obravnaval pet področij, za katere je bila narejena raziskava, ki je proučevala stanje v Sloveniji:

  • stres na delovnem mestu,
  • izostajanje (absentizem) z delovnega mesta,
  • neželeno fluktuacijo na delovnem mestu,
  • izgorevanje na delovnem mestu,
  • usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Partnerji v projektu IDO Primorske so Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP Pint), Obalna sindikalna organizacija KS-90, Svet gorenjskih sindikatov, Primorska Gospodarska Zbornica in Območna Obrtno-podjetniška Zbornica Koper.


Projekt je delno financiran s strani Evropske Unije (Evropski socialni skladi) preko javnega razpisa za financiranje projektov socialnih partnerjev pri izboljševanju delovnega okolja. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, znotraj 1. Razvojne prioritete “Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti”;1.4. Prednostne usmeritve “Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.”