Rezultati projekta

Projekt je omogoči celovito analizo pojavnosti stresa na delovnem mestu in njegovega vpliva na delojemalce v slovenskih podjetjih. Na podlagi rezultatov analize, so bili v sklopu projekta podani predlogi, ukrepi in usmeritve, katerih namen je zmanjševanje stresa na delovnem mestu in izboljšanje psihofizičnega zdravja delojemalcev in delodajalcev. S projektom je bila širša javnost seznanjena preko organizirane konference in izobraževanj.

Praktično uporabnost pa tako za delodajalce kot delojemalce predstavlja izdelana interaktivna spletna aplikacija IDO Primorske.