Aplikacija IDO Primorske

V sklopu projekta je bila izdelana praktična in uporabna aplikacija, ki zaposlene osvešča o stresu, prepoznavanju dejavnikov, ki ga povzročajo in posledic, ki jih ima stres. V aplikaciji lahko ocenite svoje delovno okolje, vaše doživljanje stresa na delovnem mestu in spoznate načine za zmanjševanje stresa.

Praktično uporabnost pa tako za delodajalce kot delojemalce predstavlja izdelana interaktivna spletna aplikacija IDO Primorske.