Realizacija projekta

V sklopu projekta je bila na podlagi anketne raziskave izvedena analiza osebnostnih značilnosti, ki povečujejo nagnjenost k doživljanju stresa na delovnem mestu in posledično izgorelosti. Prav tako je bil analiziran vpliv vodstvenih slogov vodij in strategij podjetja za boj proti absentizmu, ki ga ti imajo na stres na delovnem mestu.

Na podlagi tega so bila izdelana priporočila za spremembo strategij na področju upravljanja notranje fluktuacije in njihove implementacije v gospodarstvo in javno upravo. Prav tako so bile izdelane usmeritve za spreminjanje neučinkovitih vedenjskih vzorcev pri spoprijemanju s stresom, ki delojemalcem omogočajo, da bolje skrbijo za svoje zdravje na delovnem mestu tako, da preko tehnik zmanjševanja stresa razvijejo vzorce vedenja in delovanja, ki jim omogočajo boljše obvladovanje stresnih situacij in spoprijemanja s stresom.
Delodajalci so bili v okviru projekta preko izobraževanj seznanjeni z načini, kako zmanjšati problem stresa in negativnih posledic slednjega v njihovih organizacijah.

V želji po osveščanju širše javnosti je bila izvedena tudi konferenca s strani vseh sodelujočih partnerjev za sindikate, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter vse ostale zainteresirane.

V okviru projekta je bila izdelana tudi interaktivna spletna publikacija, ki je namenjena vsem delojemalcem in delodajalcem. Aplikacija namreč omogoča ocenjevanje delovnega okolja, hkrati pa uporabniku nudi koristne nasvete za izboljšanje delovnega okolja.