Cilji projekta

Osrednji cilj projekta je varovanje psihofizičnega zdravja zaposlenih in izboljšanje zdravja ter varovanja zdravja na delovnem mestu. V ta namen je bila opravljena anketna raziskava, ki omogoča celovit vpogled v problematiko stresa, izgorevanja in fluktuacije. Raziskava je bila tudi podlaga za analizo dejavnikov stresa, usmeritev za izboljšanje problematike in za razvoj inovativnih oblik dela, v želji po večji fleksibilnosti zaposlenih, boljšem usklajevanju poklicnega ter družinskega življenja.

Cilj raziskave izvedene v okviru projekta, je bil preko implikacij, ki jih le-ta nudi, zmanjšati negativne posledice stresa na delovnem mestu in povečati zadovoljstvo in psihofizično zdravje zaposlenih. Projekt ima tako dodano vrednost ne le za delojemalca, temveč tudi delodajalca, saj s podanimi smernicami, usmeritvami in priporočili povečuje produktivnost zaposlenih in bolj učinkovito organizacijo ter izrabo delovnega časa.