O projektu

Namen projekta INODEL – Izboljševanje delovnega okolja z inovativnimi rešitvami je pripomoči k izboljševanju in reševanju problematike na naslednjih področjih:

  • Stres na delovnem mestu
  • Izostajanje (absentizem) z delovnega mesta
  • Fluktuacija na delovnem mestu
  • Izgorevanje na delovnem mestu
  • Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Sama ideja projekta je preko implikacij multidisciplinarne raziskave najti inovativne rešitve za preoblikovanje delovnih procesov in organizacije dela na način, ki bo pripomogel k zmanjšanju negativnih vplivov stresa.

Partnerji v projektu INODEL so Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov, Slovenska zveza sindikatov – Alternativa.

Projekt je delno financiran s strani Evropske Unije (Evropski socialni skladi) preko javnega razpisa za financiranje projektov socialnih partnerjev pri izboljševanju delovnega okolja. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, znotraj 1. Razvojne prioritete “Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti”;1.4. Prednostne usmeritve “Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.”