Realizacija projekta

Za vsako področje v sklopu projekta je bila izvedena anketna raziskava v želji, da se pridobi vpogled v problematiko stresa, izostajanja, neželene fluktuacije, izgorevanja na delovnem mestu ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja pri slovenskih zaposlenih.

Na podlagi rezultatov anketne raziskave so bila izdelana priporočila, ukrepi in usmeritve namenjena delodajalcem, ki so bila usmerjena k izboljševanju delovnega okolja in s tem povišanju zadovoljstva in produktivnosti zaposlenih.

Poleg tega so bile v želji po osveščanju zainteresirane javnosti izvedene konference, priročniki, izobraževanja, delavnice z interaktivnim delom, informiranje pa je potekalo tudi preko različnih medijev (forumov, portala…).