Rezultati projekta

Projekt je omogočil razvoj podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in izboljšanje varovanja zdravja in varnosti pri delu. Projekt je presegel tradicionalne in velikokrat neuporabne metode reševanja problematike stresa, izgorevanja in fluktuacije na delovnem mestu. Nudi namreč praktične usmeritve in predlaga uporabne ukrepe, ki so pri odpravljanju negativnih posledic stresa na delovnem mestu bolj učinkoviti kot tradicionalno urejanje problematike preko pravilnikov in aktov, ki prevečkrat predstavljajo le črko na papirju.