Cilji projekta

Osrednji cilj projekta je, da se preko sodelovanja socialnih partnerjev, izkušenj iz realne delovne prakse in znanstvenih spoznanj podajo priporočila, ki ponujajo osnovo za oblikovanje ukrepov namenjenih izboljšanju psihofizičnega zdravja in varovanja zdravja pri delu. Projekt namreč želi osvestiti delojemalce, delodajalce in širšo zainteresirano javnost o pomembnosti tematike stresa in njegovega vpliva na delovnem mestu. Delodajalci, ki so preko aktivnosti projekta spoznali pomen problematike stresa na delovnem mestu, imajo možnost večjega uspeha pri retenciji zaposlenih, povečanju njihovega zadovoljstva in preprečevanju izgorelosti zaposlenih.