Inovacijski proces

Inovacija je lahko nova ideja, nov proizvodni ali tehnološki postopek, nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami. Vse sodobne družbe z razvitim gospodarstvom si prizadevajo, da imajo čimveč inovacij, zato v te namene investirajo velika finančna sredstva. Moč držav se danes meri tudi po številu prijavljenih, še bolj pa uporabljenih inovacij. Inovacija prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja konkurence itn. Je rezultat razvojno-raziskovalnega dela pri katerem je za realizacijo na trgu potreben celovit poslovni pristop.

Prvi korak v inovacijskem procesu je ideja, ta je rezultat najvišje umske dejavnosti, ki nakazuje uresničitev ali izvedbo česa. Ideja (še) ne rešuje problema niti ne pomeni, da je to pravi korak do rešitve določenega problema.

Ko inovacijo sprejme trg, ta postane invencija. Ta je vedno rezultat raziskovalnega dela. Nanaša se lahko na nov proizvod, storitev, proces ali sistem. Možna je zaščita in trženje pravice intelektualne lastnine, če je tehnično izvedljiva in funkcionalna.

Do uporabnosti dognana invencija pa je potencialna inovacija, ki pa še ni dala nove koristi, ki bi bila potrjena na trgu. Je rezultat razvoja, ki se pojavi v obliki izdelave prototipa ali uspešno izvedene poskusne proizvodnje. Možna je zaščita in trženje pravice intelektualne lastnine, npr. patenta, preden je proizvod skomercializiran.

Pot inovatorja

shema pot inovatorja

Vir: Urad RS za intelektualno lastnin in JAPTI (www.imamidejo.si)