Pravice intelektualne lastnine v Sloveniji

V Sloveniji ureja avtorske pravice Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Ta zakon ureja:

  1. pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti (avtorska pravica);
  2. pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz (sorodne pravice);
  3. individualno in kolektivno upravljanje in uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic.

Več podrobnosti si lahko preberete v Zakonu o avtorski in sorodnih pravica.

Register zavarovanih del

Imetnik pravice lahko zaradi zavarovanja dokazov ali iz drugih razlogov vpiše ali shrani izvirnik oziroma primerek svojega dela v register zavarovanih del. Register zavarovanih del po pooblastilu Urada RS za intelektualno lastnino vodi Avtorsko agencijo za Slovenijo. Nastanek in varstvo pravic ni pogojeno z vpisom v register. 

Shema pravic intelektualne lastnine

shema pravica intelektualne lastnine

Vir: Urad RS za intelektualno lastnin in JAPTI (www.imamidejo.si)