Področja delovanja

SKIS kot tehnološko vozlišče deluje na področjih, ki jih pokrivajo njegovi partnerji. Glavna naloga SKIS je namreč doseganje medsebojnih sinergijskih učinkov skozi koordinacijo in povezovanje. Znotraj vozlišča, ki deluje na področju napredne tehnologije, delujeta dva konzorcija, ki ju vodita podjetje Replika in Zavod BIG. Celotno delovanje poteka skozi skupne projekte partnerjev vozlišča. Zaradi velikega števila takšnih projektov so aktivnosti združene v skupine:

 

 

TIA