pomoč pri razvoju in trženju novih izdlekov in storitev

Cloud Computing

S to inovacijo se je razširil najsodobnejši trend v IKT industriji, taka imenovano računalništvo v oblaku (cloud computing) na področje superračunalništva. Storitev superračunalništva v oblaku obsega poleg strojne infrastrukture tudi odprtokodne in komercialne programske rešitve prek privlačnih pay-as-you-go licenčnih modelov v smislu najema (nadgradnja t.i. XaaS poslovnega principa, ki se uveljavlja v zadnjih letih). Uporabniki tako prek celotne palete programskih rešitev lahko izbirajo med različnimi rešitvami in si poskušajo en problem rešiti na več načinov in s tem dobiti optimalen rezultat za nizko ceno.

Sintetizator osnovnih govornih enot

Sintetizator govora samodejno pretvori poljubno slovensko besedilo, zapisano v elektronski obliki, v razumljiv in naraven slovenski govor. Temelji na postopku lepljenja oz. konkatenacije osnovnih govornih enot. Posebej je prilagojen za uporabo v vgrajenih sistemih. Odlikujejo ga visoka kompaktnost (poraba pomnilnika zmanjšana za 80%), manjša računska zahtevnost, prenos na nov operacijski sistem.

Orodje Frames

Frames je LCMS avtorsko orodje za lažjo izdelavo izobraževalnih e-gradiv in e-učbenikov. Z orodjem Frames se lahko preprosto spreminjajo klasična učna gradiva v napredna multimedijska, digitalna in interaktivna ter pri tem izkoriščajo prednosti spleta 2.0. Z njim je možna preprosta, intuitivna izdelava dovršenih e-učbenikov za spletne učilnice, namenjeno učiteljem, profesorjem in vsem ostalim, ki bi radi pisali e-učbenike, a niso računalniški programerji.

Konvergenčna storitvena platforma

Predstavlja enotno okolje za načrtovanje in razvoj, dobavo, upravljanje in zaračunavanje sodobnih IKT storitev, ki jih ponudniki storitev lahko razvijajo sami, kot tudi storitev zunanjih dobaviteljev. Koncept platforme temelji na večnivojski arhitekturi omrežnih in storitvenih ravnin.

Sodobna virtualna tehnologija za vključevanje bralca v vsebino publikacije

Sodobna virtualna tehnologija omogoča intenzivnejše vključevanje bralca v vsebino publikacije in skozi obogatene vsebine omogoča interaktivnost. Branje spletnih revij, katalogov in drugih publikacija je s tem orodjem bolj zabavno in bolj zanimivo, zato se bralci na takih e-publikacijah zadržujejo dlje časa (to pa pomeni tudi večje možnosti, da opazijo tiste vsebine, ki jih založnik želi posredovati: oglase, prodajne akcije, promocijska besedila…).

Reševalni boks z interaktivno funkcijo

Z razliko od klasičnih omaric prve pomoči se razlikuje po svoji uporabnosti in funkcionalnosti. Boks je samonapajalna in interaktivna naprava, bo vključevala mobilno povezavo s klicnim centrom, opremo za prvo pomoč in najpogostejša nujna zdravila (odvisno od potreb lokacije).
Storitev je najboljša možna rešitev za zagotavljanje osebne varnosti, ki bo delovala na principu združitve zasebnega in javnega interesa in omogočila identifikacijo in razvid nujnih osebnih/medicinskih podatkov ponesrečencev.

Algoritem za izdelavo personaliziranih priročnikov

Storitev s pomočjo naprednih algoritmov in geolokacije omogoča izdelavo personaliziranih priročnikov za urbane vrtnarje. Z izdelavo personaliziranega priročnika je ljubiteljem vrtnarjenja olajšan celoten proces in jih na ta način spodbuja k pridelavi zdrave domače zelenjave in sadja ter kot zagotavlja ustrezno znanje za pravilno skrb za vrt.

Integracijska platforma v energetiki

Gre za skupek programske opreme namenjene predvsem uporabi pri velikih sistemih (elektrogospodarstvo), kjer danes obstaja množica različnih informacijskih sistemov (IT sistemi, ki pa jih je med seboj potrebno poenotiti. Tehnološki napredek in inovativnost novega produkta je v dejstvu, da omogoča interoperabilnost in povezovanje različnih sistemov, ki so do sedaj delovali ločeno in med seboj neodvisno znotraj posameznega elektroenergetskega podjetja.

Popustniški portal

Storitev je namenjena vsakodnevni rabi dijakov in študentov, ki so pogost uporabnik različnih popustov in ugodnosti ter tudi vešči rabe raznolikih spletnih storitev in omogoča pregled nad aktualnimi akcijami in popusti, komuniciranje s popustodajalci na spletnem mestu ter komuniciranje z oglaševalci na spletnem mestu. Storitev/portal predstavlja enotno vstopno točko, preko katere je omogočeno učinkovito trženje glede na neposredne potrebe posameznega mladostnika.

Lojalnostni program z najnaprednejšo informacijsko tehnologijo

Gre za storitev, ki podjetjem omogoča izkoriščanje možnosti, ki jih nudijo lojalnostni programi. Z novo storitvijo je z integracijo storitev in najnaprednejših informacijskih tehnologij doseženo enostavno in visoko profesionalno načrtovanje, implementacija in spremljanje programov za povečanje lojalnosti kupcev ter nadgradnja kompleksne in celostne programske in storitvene arhitekture.

Sistem za upravljanje gostov na prireditvi

Sistem za upravljanje uporabnikov omogoča vnos prijavljenih, akreditiranje udeležencev, kontrolo vstopa, evidenco prisotnosti. Produkt omogoča tudi SMS podporo preko web vmesnika. Omogočena je dodatna funkcija, kjer poslušalci pošljejo SMS sporočilo, katerega se preko web vmesnika posreduje na platno ali LCD in predavatelj lahko nanj odgovori. Bistvena prednost je v tem, da je omogočena anonimnost ter s tem veliko več vprašanj.

Organizacijski Srebrni paket

Nov paket vsebuje definiranje, dokumentiranje in vzpostavitev ključnih nadzornih in podpornih procesov do faze njihove uveljavitve v posamezni organizaciji. Srebrni Paket je namenjen organizacijam in podjetjem, katerih cilj je načrtovanje, vzpostavitev in ohranjanje stabilnega in nadzorovanega IT okolja. Glavna prednost novega paketa je v tem, da sloni na celovitem upravljanju sprememb in različic od njihovega načrtovanja do uvedbe v delujoče okolje, ob tem pa minimizira vse mogoče stranske učinke.

Enotni rezervacijski sistem

Gre za enotni rezervacijski in CRM sistem, s katerim strankam ponujajo novo storitev. Storitev je prvenstveno namenjena strankam, ki bodo na enem mestu (preko spletne aplikacije) dobile vse potrebne in natančne informacije o dogodku ali aranžmaju in hkrati uredile vso potrebno dokumentacijo, prijavo in plačilo storitve ne glede na kraj ali državo.

Reakcijski obtočni sistem

Gre za napravo, ki lahko poleg polnjenja opravlja še nekatera druga dela kot so hlajenje motorja, ustvarjanje dodatnega potiska, dovajanje zraka k podvodnemu propelerju za protikavitacijsko delovanje in pogon turbine ali drugega stroja. Njegova bistvena prednost je v tem, da lahko omogoči delovanje NEPS-a na velikih višinah, kjer drugi batni motorji odpovedo.

Protikavitacijski sistem

Na osnovi podpritiska nastajajoč pojav kavitacije rešuje z dovodom zraka ali druge plinaste ali tekoče snovi na področje, ki ga prizadene kavitacija. Pri tem se zmanjša izrabo materiala in dosežemo boljše izkoristke. Bistvo te tehnologije je dejstvo, da kavitacija nastaja tam, kjer je podpritisk takšen, da omogoči uparjanje tekočine pri dnevnih temperaturah. Izum na prostor nastanka kavitacije dovajamo rešitelja težav s pomočjo njenega povzročitelja.

Igralna naprava z mehanskim generatorjem naključnih števil

Ključni element tehnološke inovacije avtomatizirane elektronske igralne naprave je avtomatski mehanski generator naključnih števil, ki nadomešča delo človeka (krupjeja). Naprava posnema mešanje in deljenje kart kot bi to počel človek.

Sistem za krmiljenje škropilnic

Sistem uporabniku omogoča optimalnejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev in tako posledično zmanjšajo količino uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev in povečajo učinkovitost le teh. Sistem na ta način prispeva tudi k zmanjševanju vpliva človeka na okolje. Ključna prednost izdelka v primerjavi s konkurenco je v tem, da ga je mogoče na zelo enostaven način vgraditi na obstoječe sisteme (škropilnice), ki nimajo elektronskega krmiljenja.

Sistemizacija postopka praznenja kartuš

Izdelek je namenjen praznjenju kartuš kemičnega WC-ja. Glavna prednost izdelka je, da sistematizira postopek praznjenja v nekaj preprostih korakih, kar zagotavlja prednosti pred klasičnim načinom praznjenja z izlivanjem vsebine v trokadero.

Nov inovativen model izrabe solarne energije

Gre za nov model predhodnega testiranja dobavljenih tehnologij in materialov ter optimizacije tehnologij za posamezne vrste lokacij za postavitev solarnih elektrarn. Na tej osnovi podjetje kupcem (investitorjem) lahko realizirala solarno elektrarno z optimalno kombinacijo tehnologij, s katero je mogoče dosegati približno 5% višjo stopnjo proizvodnje električne energije kot bi jo brez optimizacije.

Zajem videa za prepoznhavanje obrazov

Sistem za prepoznavanje obrazov meri učinkovitost prodaje ali oglaševanja na številnih lokacijah. Gre za produkt, ki omogoča vpogled v segment kupcev ali potencialnih kupcev. Produkt namreč deluje na principu zajema videa na mestih, kjer se nahajajo kupci ali potencialni kupci. Zajeti video obdeluje poseben računalniški program in iz posnetka ugotovi ali je prišlo do zanimanja (očesnega stika) za produkt ali prikazano reklamo na zaslonu ali na prodajni polici.

Program za distribucijo multimedijskih vsebin

Program se namesti na samostojno delovno postajo na katero sta lahko priklopljena en ali dva LCD prikazovalnika (en ali dva kanala) ali na strežnik, s pomočjo katerega upravljamo digitalne vsebine na vseh prikazovalnikih.

Spletna aplikacija za globalno SMS komuniciranje

Spletna aplikacija omogoča napredne komunikacijske kanale z SMS tehnologijo in je hkrati podporno okolje za integracijo z mobilnimi telefoni Android ter iPhon, saj največ mobilnih telefonov uporablja prav ta dva operacijskima sistema.

Biometrični čitalec šarenice

Gre za biometrični čitalec očesne šarenice, katerega namen je olajšati način pridobivanja podatkov. Tak način identifikacije živali je v primerjavi z dosedanjimi metodami neinvaziven in živalim bolj prijazen.

Nastavek za doziranje reagentov

Jedro poslovne ideje predstavlja Easytip nastavek za natančno doziranje dragih reagentov, kar predstavlja novo rešitev na svetovnem biotehnološkem trgu. Nastavek pipete, ki je uporaben kot brizga, bo uporabniku nudil znaten prihranek reagenta, ki ga med pripravami raztopin običajno zavrže.

Mobilna mikro hidroelektrarna

Gre za mobilno hidrocentralo manjše moči, ki ne potrebuje posegov v naravno okolje, tok reke, namenjena pa je enostavnemu in cenejšemu pridobivanju električne energije iz obnovljivega vira. Ključne prednosti inovacije so naslednje postavitev hidrocentrale manjše moči brez posegov v naravno okolje, tok reke in spremembo mikroklime.

Napreden prenosljivi oder

Nov delovni oder se od ostalih na trgu zaradi naprednih tehnoloških rešitev ločuje po stabilnosti in teži ter po tem, da omogoča delo do višine 3,5 metra. Pomembna prednost novega odra je tudi ta, da ga lahko en človek brez pohodnih površin sam prenaša. Oder lahko vozimo po tleh s pomočjo štirih koles, od katerih imata dve tudi zavoro, da ga fiksiramo.