organizacija usposabljanj in izobraževanj

Seminar »B2B sestanki z izbranimi podjetji«

Izvedba: Tehnološki park Ljubljana
Število udeležencev: 50

Tehnološki park Ljubljana je organiziral seminar z naslovom »B2B sestanki z izbranimi podjetji« v okviru katerega se je zvrstilo več različnih izobraževalnih predavanj na temo podjetništva.
Dogodek je otvorilo uvodno predavanje direktorja TP Ljubljana, mag. Iztoka Lesjaka. Temu je sledil osrednij dogodek seminarja, predavanje dr. Donata P. Marxerja, ki je ugleden liechtensteinski in švicarski podjetnik in bodoči častni konzul Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein. Namen obiska gospoda P. Marxerja je bil seznanitev s slovenskimi malimi in srednje velikimi podjetji ter slovenskim gospodarskim prostorom na splošno. Dr. Marxer, ki je solastnik nekaj visokotehnoloških podjetij, je tudi zainteresiran za vlaganja v slovenska podjetja. Po njegovem predavanju so bila organizirana predavanja direktorjev šestih izbranih podjetij, vključenih v Tehnološki park Ljubljana. Nastopili so Dušan Pondelak (Dopinus d.o.o.), Marko Bitenc (GenEplanet d.o.o.), Damjan Širca (Epilog d.o.o.), Hine Alex Vrtacnik (Svetloba d.o.o.), Jure Malešič (Infinitus d.o.o.) ter Branko Petrič (Induktio d.o.o.), ki so predstavili posebnosti poslovanja svojih podjetij v času recesije, napake, ki so jih pri poslovanju naredili ter načine, kako so se z njimi soočili in jih odpravili. Predavanja so se zaključila ob 14. uri. Udeleženci seminarja so pridobili praktična znanja s področja podjetništva s strani uveljavljenih podjetnikov in strokovnjakov, katera bodo lahko uporabili tudi na svoji poslovni poti.

Podjetniška delavnica »Priprava poslovnega načrta«

Izvedba: Tehnološki park Ljubljana
Število udeležencev: 50

TP Ljubljana je v sklopu Tekmovanja za najboljši poslovni načrt organiziral brezplačno podjetniško delavnico, na kateri so bile udeležencem, ki imajo poslovno idejo, predstavljene osnove priprave dobrega poslovnega načrta. Delavnico je izvajal podjetnik mag. Matjaž Krč iz podjetja Ideus d.o.o. Vsebina delavnice je bila organizirana v okviru dveh delov:

 

  • Uvodni del – kreativni del

 

Kreativni del je bil namenjen razvijanju poslovne ideje udeležencev, zastavljanju vizije, poslanstva, strateških ciljev in vrednot. Organizirano je bilo skupno oblikovanje jedrne kompetence in diferenciatorja podjetja. Udeleženci so pridobili pomoč pri oblikovanju poti do novih idej, katere bodo lahko implementirali pri strategiji rasti podjetja. Poleg tega je bil organiziran tudi pregled trendov na ciljnih trgih in v svetu.

 

  • Raziskava trga – analitični del

 

Analitični del je vseboval analizo makroekonomskega okolja, panoge, trga, kupcev in konkurence. Cilj analitičnega dela je bil ugotoviti, kako privlačni so pogoji za zagon novega podjetja oziroma produkta ter podrobno analizirati konkurente, tako vsebinsko, kot tudi finančno. Udeleženci so skupaj z izvajalcem lahko oblikovali edinstveno prodajno prednost bodočih produktov, segmentirali kupce ter ugotovili njihove tipične vzorce. Udeleženci so v okviru analitičnega dela tako pridobili vse potrebne podatke za sprejemanje dobrih odločitev.

Podjetniška delavnica »Izdelava finančnega načrta«

Izvedba: Tehnološki park Ljubljana
Število udeležencev: 40

TP Ljubljana je za udeležence Tekmovanja za najboljši poslovni načrt organiziral brezplačno podjetniško delavnico, katera je bila namenjena izdelavi finančnega načrta. Na podlagi vsebinskega dela poslovnega načrta so udeleženci tako izdelali svoj finančni načrt, katerega so lahko pripravili tako v orodju, kot tudi povsem prilagojenega glede na naravo njihovega poslovanja v finančnih preglednicah. Oblikovan finančni načrt se je navezoval na posamezna poglavja vsebinskega dela poslovnega načrta, pri njegovi pripravi pa se je upoštevalo različne scenarije, od optimističnega do realističnega, s čimer so udeleženci pridobili vse potrebne parametre za sprejemanje poslovnih odločitev.

Usposabljanje in izobraževanje za bodoče mlade podjetnike

Izvedba: Venturia d.o.o.
Število udeležencev: 90

V mesecu februarju in marcu 2011 sta Venturia d.o.o. in Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. izvajala usposabljanje in izobraževanje na temo poslovnega modela razvoja in trženja viskotehnoloških izdelkov na področju biotehnologije, za svetovni trg. Dogodka so se udeležili bodoči mladi podjetniki družboslovnih smeri, predvsem ekonomije in podjetništva, s ciljem pripomoči k oblikovanju interdisciplinarnih timov v biotehnologiji in biomedicini. Nosilca Robert Ravnihar in dr. Alexis Zrimec sta podala svoje bogate izkušnje in znanja s tega področja. Skupaj se je izobraževanja udeležilo 87 oseb. Izobraževane je trajalo 5 ur.
Poglavitna tema izobraževalnega procesa je bila, kako osvojiti poslovni model komercializacije osnovnih in aplikativnih biotehniških znanj, da bi iz ideje in platforme razvili konkretne aplikacije ter z njimi uspeli na globalnih trgih.
Ključni proces komercializacije je bil razdeljen na hiter teoretični pregled vsebinskih aplikacij na petih podjetjih na področju prehranskih dodatkov, molekularnih orodij, laboratorijskih naprav, izboljšav in dodatkov za qPCR ter aptamerov. Podjetniški vidik je bil predstavljen najprej kot teoretična podlaga, potem pa s primeri na zgornjih podjetjih.

Seminar o vodenju inovacijskih procesov, upravljanju z intelektualno lastnino in trženjem inovacij

Izvedba: ICEM-TC
Število udeležencev: 67

Usposabljanje je bilo organizirano v okviru vsakoletne predstavitve Preskusnega energetskega centra ICEM, ki skrbi za razvoj in raziskave v energetiki. Strateški cilj dogodka je bil seznaniti udeležence z delom Preskusnega energetskega laboratorija ICEM in jih usposobiti za področje preskušanja in inoviranja v laboratoriju.
Na usposabljanje so bili vabljeni: podjetniki, samostojni raziskovalci, znanstveniki in ostali fakultetni delavci, inovatorji. Dogodek je bil namenjen predvsem tehničnemu kadru, ki ima veliko pomanjkanje znanja na področju zaščite intelektualne lastnine in končnega razvoja in preskušanja inovacij ter kasnejše implementacije v prakso. ICEM – TC jim nudi tudi podporno okolje za njihov razvoj v okviru njihove dejavnosti.

Podjetniško izobraževanje v sklopu natečaja Podjetna Primorska 2010/2011

Izvedba: Univerzitetni inkubator Primorske (UIP)

Podjetniški tečaj je namenjen finalistom natečaja za najboljši poslovni načrt primorske regije- Podjetna Primorska 2010/2011. Namen delavnic je pomoč udeležencem pri pripravi poslovnih načrtov za natečaj Podjetna Primorska v luči zagona podjetja in/ali pridobitve potencialnih investitorjev.
Poslovne ideje, iznajdbe, izumi,… so pogosto rezultat dolgotrajnega in ustvarjalnega dela, povezanega s stroški. Z ustrezno pravno zaščito in pridobitvijo pravic intelektualne lastnine podjetje lahko prepreči, da njegovih prizadevanj ne bo izkoristil kdo drug ter si tako ohrani svojo konkurenčno prednost, povrne stroške razvoja in žanje dobiček od tržnega izkoriščanja. Na Razvojnem centru Novo mesto zaznavamo, da podjetniki ne premorejo znanj s tega področja, zato smo si z organizacijo seminarja »Aktualna vprašanja varstva intelektualne lastnine« zadali cilj udeležence usposobiti na tem področju, da bodo znali razlikovati med pravicami intelektualne lastnine, se odločati v dilemi kdaj je intelektualno lastnino smiselno zavarovati in kdaj ne, na kakšen način, kakšni so postopki ter kako ukrepati v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine.
Seminar je bil izveden v sodelovanju s strokovnjaki s področja zavarovanja intelektualne lastnine. Kot predavatelje smo na seminar povabili predstavnike Urada RS za intelektualno lastnino (gospoda Boštjan Figueroa in Stanislav Kaluža) in g. Bojana Ivančiča, ki ima status patentnega zastopnika. Del seminarja je potekal interaktivno in je bil namenjen reševanju konkretnih primerov udeležencev.

Izobraževanje na področju vodenja inovacijskih procesov, upravljanja z intelektualno lastnino in trženjem inovacij

Izvedba: RRA severne Primorske
Število udeležencev: 46

V skladu s planiranimi aktivnostmi je RRA severne Primorske izvedla seminar o vodenju inovacijskih procesov, upravljanju z intelektualno lastnino in trženjem inovacij, ki se je odvijal v prostorih Območne obrtne in podjetniške zbornice v Novi Gorici.
Prvi dan seminarja je vsebinsko bolj potekal na teoretičnem nivoju ter seznanitvijo udeležencev z osnovnimi principi upravljanja inovacij v oprtem in trajnostno naravnanem eko-sistemu. Drugi dan smo s pomočjo inovacijskega orodja Goldfire pridobili osnovne informacije o možnostih oz. pomoči modulov pri snovanju novih izdelkov oz. storitev.
Udeleženci usposabljanja so tako dobili nova ključna znanja na področju zaščite intelektualne lastnine in trženja inovacij. Predvsem pa nas je veselilo, da sta se dve podjetji (INTRA LIGHTING in EUROCLON) zanimali za nadaljnje usposabljanje in nakup programske opreme GOLDFIRE.

Seminar Oder 180° - Kako do dobre hiše?

Izvedba: Zavod BIG
Število udeležencev: 149

Z organizacijo seminarjev Oder 180° - Kako do dobre hiše? v okviru festivala BA je Zavod Big začel leta 2010, z namenom proaktivnega delovanja na področji arhitekture, kulture bivanja in oblikovanja prostora. Ker je arhitektura (vedno bolj) interdisciplinarno polje, v stalni interakciji tako z gospodarstvom, industrijo in tehnologijo na eni strani, kot s kulturo in družbo na drugi, posledice naših dejanj trajno zaznamujejo ne zgolj fizični prostor, temveč dolgoročno tudi socialne odnose, ekonomske potenciale in kulturne vrednote. Naša vloga je v spodbujanju in ustvarjanju kreativnega dialoga, ki je temelj za celovit in skladen razvoj, ter zagotavljanje novih vizij in perspektiv. Namen Oder 180° je serija kratkih predavanj (180 sekund), kjer določeno temo s pomočjo pravih vprašanj obravnavajo izvirno in široko mislečih posamezniki. Na inovativen, učinkovit in dinamičen način v 180 sekundah obravnavajo zastavljeno temo in predstavijo rešitve v strnjeni in jasni obliki. Kratka predavanja zahtevajo temeljito pripravo, da so podane informacije res izčrpne, relevantne in strokovne.