organizacija natečajev

Natečaj »Imagine Cup 2011«

Izvedba: Zavod IRP

Imagine Cup je mednarodno tekmovanje na področju inovativnosti, tehnoloških rešitev in razvoja na katerem sodelujejo študentje višje in visokošolskih inštitucij iz vsega sveta. Samo v letu 2010 je na lokalnih, regionalnih in svetovnem izboru sodelovalo več kot 250.000 študentov. Študentje sodelujejo v ekipah, ki predstavljajo posamezno fakultetno oziroma skupino fakultet, v obdobju predtekmovanja in finalnega izbora jih spremljata in usmerjata posebej za ta namen izbrana mentorja iz akademije sfere in gospodarstva. Študente se v skladu z dobro prakso spodbuja k multi-disciplinarni sestavi ekipe oziroma k mreženju med fakultetami prav tako pa tudi k povezovanju z gospodarskimi subjekti. Tematiko za svoje ideje študentje črpajo iz milenijskih ciljev Združenih narodov (Millennium Development Goals) z sloganom: »Predstavljajte si svet v katerem tehnologija pripomore k reševanju najtežjih problemov«.

Izbor slovenskega zmagovalca, ki je Slovenijo zastopal na svetovnem finalu v New Yorku je potekal v dveh fazah. V prvi fazi so se na dveh predstavitvah, v Ljubljani in Mariboru, predstavile vse prijavljene ekipe. Izmed vseh prijavljenih ekip je predselekcijska komisija izbrala šest finalistov. Ti so se 11. aprila v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju predstavili pred širšo komisijo, ki je izbrala zmagovalca. Ta je bil razglašen 20. aprila v Hotelu Habakuk v Mariboru na dogodku, ki je potekal vzporedno z mednarodno konferenco PODIM. Zaključek slovenskega izbora je predstavljala NT konferenca v Portorožu, kjer so štiri najboljše slovenske Imagine Cup skupine promovirale tekmovanje ter svoje rešitve, širile svojo socialno mrežo ter iskale potencialne kupce in strateške partnerje. V okviru NT dogodka je potekalo tudi intenzivno mentoriranje iz strani uveljavljenih mentorjev iz gospodarstva.

Tekmovanje za start-up Slovenija

Izvedba: Tehnološki park Ljubljana

Start up Slovenija je nacionalno tekmovanje start-up podjetij. S tekmovanjem želijo organizatorji (Tovarna podjemov, JAPTI, Ministrstvo za gospodarstvo, Tehnološki park Ljubljana in Poslovni angeli Slovenije) prepoznati najboljše podjetniške ideje, podjetniške ekipe, poslovne načrte in start-up podjetja v slovenskem prostoru, jih strokovno podpreti, povezati s potencialnimi investitorji, jih nagraditi in promovirati v širši javnosti.

Po zaključku programa predavanj je sledila podelitev nagrad, ki je potekala od 17.00 – 19.00 in je vključevalo predstavitev petih najboljših poslovnih idej pred komisijo, slavnostno razglasitev treh najboljših poslovnih načrtov ter podelitev nagrad zmagovalcem. Dogodku je prisostvovalo 11 kandidatov za nagrade ter 119 prisotnih na podelitvi.

Natečaj Podjetna Primorska 2010/2011

Izvedba: Univerzitetni inkubator Primorske

Natečaj Podjetna Primorska je usmerjen k spodbujanju nastanka novih, inovativno naravnanih podjetij in prispeva k razvoju podjetništva v primorski regiji. Glavni namen natečaja je pospešiti prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov v tržno uspešne podjeme kot tudi pospešiti prenos znanja iz univerze v gospodarstvo in ustvarjanje spin off podjetij. Namenjen je mladim - študentom, akademikom, raziskovalcem, podjetnikom, inovatorjem in drugim posameznikom ali skupinam s podjetniškimi idejami iz primorske regije, zamejstva in ostale Slovenije. Na natečaj se lahko prijavi posameznik, skupina ali pravna oseba.

Na zaključnem dogodku je strokovna komisija ovrednotila ideje in izbrala 10-13 finalistov, tistih potencialnih podjetnikov, ki izkazujejo tehnološke in netehnološke inovativne ideje. Finalisti so se usposobili za pripravo poslovnih načrtov, podjetniške osnove, osnove komercializacije znanja in inovativnih izdelkov, kako poteka razvoj novih inovativnih produktov/storitev. V sklopu usposabljanja in izobraževanja so jim svetovalci UIP in zunanji svetovalci iz različnih področij (marketing, zaščita intelektualne lastnine, razvoj produkta/storitve, financiranje inovativnih podjetij ipd.) pomagali pri razvoju inovativnega produkta. Na zaključnem dogodku natečaja poteka podelitev nagrad za najboljše poslovne načrte oz. razglasitev rezultatov.

Svetovna nagrada za inovativno in trajnostno odličnost individualnih hiš, Hiše Awards 2011

Izvedba: Zavod Big

Zavod Big je letos že tretje leto pripravil svetovni natečaj za nagrado Hiše Awards 2011 v kategorijah inovativna in trajnostna odličnost individualnih hiš, kar predstavlja eno redkih strokovnih nagrad svetovnega formata, ki jih podeljujemo v Sloveniji. Za nagrade se potegujejo arhitekturni projekti individualnih hiš iz vsega sveta. Nagrada je namenjena prepoznavanju kakovostne arhitekturne prakse na področju gradnje individualnih hiš, prikazu dobre prakse gradnje individualnih hiš širom sveta , krepitvi medkulturnega dialoga na področju arhitekturnega ustvarjanja ter s promočijo nagrajencev omogočiti širši javnosti vpogled v sodobne arhitekturne trende. Nagrada Hiše Awards se podeljuje v dveh kategorijah; Inovativna odličnost in Trajnostna odličnost.

Nagrado za trajnostno odličnost je prejel projekt: Dolgi studio, Arhitektura: Saunders Architecture, Lokacija: Otok Fogo, Kanada; Nagrado za inovativno odličnost pa je prejel projekt: ‘’Izgubljen v Parizu’’, Arhitektura: R&Sie(n); François Roche, Stéphanie Lavaux, Jean Navarro, Lokacija: Pariz, Francija.