Gigodesign

O PODJETJU

Razvojno naravnanim klientom in podjetnikom z ambicijo podjetje Gigodesign pomaga pri doseganju strateških in poslovnih ciljev z dizajnom. Oblikovanje vidijo kot vir inovacij, faktor razlikovanja in pogoj za ustvarjanje višje dodane vrednosti. S svojim delom prispevajo k razvoju, tržni uspešnosti in prepoznavnosti izdelkov ter storitev na svetovnem trgu, kar priča bogat nabor referenčnih projektov podjetja. So priznani partner pri uvajanju kreativnih rešitev za povečanje konkurenčnosti, kar večina njihovih poslovnih partnerjev dokazuje z dolgoletnim projektnim sodelovanjem. Podjetje je dobilo tudi številne domače in mednarodne oblikovalske nagrade.

 

GLAVNI VZVODI KONKURENČNIH PREDNOSTI

Z uveljavljanjem design managementa kot funkcije strateškega upravljanja na ravni uprave ustvarjajo poslovno in organizacijsko okolje, ki spodbuja inovacije in razvoj. Aktivna vloga pri najzgodnejši fazi razvoja izdelka ali storitve jim zagotavlja ključno prednost pred ponudniki oblikovalskih in oglaševalskih rešitev, saj vzporedno z razvojem izdelka razvijajo identiteto, celostno podobo in komunikacijsko strategijo nove tržne znamke ali nadgradnjo obstoječe.

Projektna kultura podjetja temelji na visoki stopnji odgovornosti do projekta in zaupanja naročnika. Zato projekte realizirajo v multidisciplinarnih timih, ki v času izvedbe projekta dnevno sodelujejo. To omogoča visoko stopnjo kreativnosti, ki jo razumejo kot princip, ki dopušča več različnih odgovorov na isto vprašanje, odgovornosti v selekciji rešitve, ki jo na podlagi utemeljenih strokovnih kriterijev (koristi za naročnika) predstavijo naročniku, in zagotovo tudi odličnost v izvedbi rešitev, ki le kot take lahko opravičujejo investicijo projekta in predstavljajo dodano vrednost za naročnika.

 

NABOR STORITEV PODJETJA

 • Raziskave uporabniške izkušnje in trga
 • Oblikovanje izdelka ali izdelčne linije
 • Oblikovanje embalaže in produktne grafike
 • Oblikovanje vizualnih komunikacij
 • Oblikovanje trženjsko-komunikacijskih strategij in/ali priporočil za razvoj le-teh
 • Arhitektura tržne znamke, poimenovanje le-te in oblikovanje identitete blagovne znamke in njene vizualne identitete
 • Prostorska postavitev in optimizacija procesov
 • Tipografija
 • Oblikovanje prodajnih mest
 • Oblikovanje celostne grafične podobe
 • Razvoj lastnih inovativnih produktov in blagovnih znamk

 

VIR IN DODATNE INFORMACIJE

http://www.gigodesign.com/sl/