Item

O PODJETJU

Podjetje ITEM je bilo ustanovljeno leta 1993 po osamosvojitvi Slovenije in osnovanju novega Urada RS za intelektualno lastnino. Podjetje je kmalu postalo eno izmed vodilnih zastopniških pisarn za patente in znamke v Sloveniji, ki strankam nudi zastopanje in svetovanje na vseh področjih intelektualne lastnine (znamke, modeli, patenti, domene, carinski ukrepi, spori).

Svetovanje in zastopanje strank se razteza prek teritorija Slovenije na področje mednarodnih znamk in modelov pred Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO), znamk in modelov Skupnosti (Evropske znamke in modeli) pred Uradom za harmonizacijo notranjega trga (OHIM) ter evropskih patentov pred Uradom za evropske patente (EPI). S pomočjo sodelavcev v tujini zagotavljajo tudi storitve v jurisdikcijah Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Kosova in Albanije. Kot zanimivost, mednarodno priznana strokovna revija World Trademark Review (WTR) je v letu 2011 in 2012 priporočila ITEM kot vodilno svetovalno podjetje s področja znamk v Sloveniji. 

 

GLAVNI VZVODI KONKURENČNIH PREDNOSTI

 Glavni vzvodi konkurenčnih prednosti podjetja ITEM so:

 • strokovnost zaposlenih na področjih njihovega delovanja,
 • stalno izpopolnjevanje in spremljanje okolja (predvsem pravnega),
 • izkušnje in reference,
 • mednarodni ugled in akademsko-strokovne reference,
 • mreža partnerjev in prijateljskih organizacij.

 

NABOR STORITEV PODJETJA

Podjetje ITEM deluje na 6 vsebinskih področjih na področju varovanja intelektualne lastnine. Spodaj je naveden kratek pregled teh področij in poslovnih storitev na posameznem področju:

 • Znamke (svetovanje o zadevah v zvezi z znamkami, poizvedbe v bazah obstoječih registriranih znamk in firm, prijava in registracija znamk – slovenske nacionalne znamke, Skupnostne znamke (CTM), mednarodne znamke, ugovorni postopki, odgovori na provizorične zavrnitve, obnove veljavnosti znamk, upravni spori, spori na podlagi tožb za izbris, tožb za razveljavitev zaradi neuporabe, tožb zaradi kršitve)
 • Model (svetovanje o zadevah v zvezi z modeli, prijava in registracija modelov – slovenski nacionalni model, Skupnostni model (CTM), mednarodni model, obnove veljavnosti modelov, spori)
 • Patenti (svetovanje v patentnih zadevah, prijave patentov v Sloveniji, uveljavitve evropskih patentov v Sloveniji, poizvedbe glede veljavnih patentov, spori)
 • Domene (svetovanje s področja domen, registracija domen .SI, obnova domen .SI, domenski spori glede domen .SI (ADR postopki))
 • Carinski ukrepi (svetovanje o carinskih postopkih pri zasegih ponaredkov, svetovanje v zvezi z vlaganjem zahtev za carinsko ukrepanje, zastopanje v carinskih postopkih v primeru zaseženih ponaredkov)
 • Spori in pravde (svetovanje s področja sporov in pravdnih postopkov, ugovorni postopki, upravni spori, tožbe zaradi kršitve patentov, znamk ali modelov, tožbe zaradi ničnosti ali neuporabe, izvršilni postopki, vložitev kazenske ovadbe v primeru kaznivega dejanja zaradi neupravičene uporabe tujega patenta, modela, znamke ali firme)

 

VIR IN DODATNE INFORMACIJE

http://www.item.si/index.php