Replika

O PODJETJU
Replika je inovativno podjetje, ki svojim strankam zagotavlja celovito podporno okolje za napredne rešitve pri poslovanju. Že od leta 2003 za statusno različno organizirana podjetja in organizacije nudi širok spekter storitev, ki zajemajo idejni inženiring, poslovno svetovanje, pravno svetovanje, davčno in finančno svetovanje, podporo pri internacionalizaciji ter računovodske in knjigovodske storitve. S svojimi svetovalnimi in operativnimi storitvami partnerjem pomaga pri optimizaciji poslovanja in svetuje tako slovenskim podjetjem pri internacionalizaciji kot tujim podjetjem pri vstopu na slovenski trg. Glavno vodilo delovanja Replike je, da s svojimi strankami – te so predvsem mala in srednje velika ter start-up podjetja – razvija poglobljen odnos, ki temelji na poznavanju poslovnega partnerja in zaupanju.

 

GLAVNI VZVODI KONKURENČNIH PREDNOSTI
Podjetje Replika je vzvod konkurenčnih prednosti našlo v dodani vrednosti inovativnih storitev za kliente, ki jih izpopolnjujejo kakovost, agilnost, odzivnost svetovalcev in njihova strokovnost. Replika je dinamično podjetje, ki razume potrebe svojih strank in ni le njihov operativni partner, temveč aktivno spremlja vizijo poslovanja svojih strank in ob svojem delu že sproti zazna naslednje korake. S tem Replika tvori še dva vzvoda za ustvarjanje konkurenčnih prednosti, in sicer uporaba najsodobnejših informacijskih tehnologij za celovito podporo poslovanju ter seveda neotipljivi kapital grajenja dolgoročnih razvojnih partnerstev s strankami.

 

NABOR STORITEV PODJETJA

  • Idejni inženiring in spodbujanje podjetništva – celoten nabor inovativnih svetovalnih storitev strokovnjaki v podjetju kakovostno prilagodijo start-up podjetjem in jim tako nudijo pomoč pri ustanovitvi in uspešni vzpostavitvi poslovanja
  • Svetovanje na področju internacionalizacije – Replika tujim podjetjem nudi celovito podporo pri vstopu na slovenski trg, domačim podjetjem pa svetovanje o vstopu na tuje trge
  • Finančno in poslovno svetovanje – Replika ima številne izkušnje in reference pri pomoči priprave dokumentacije in projektov za pridobivanje nepovratnih sredstev in pomoči iz skladov Evropske unije in iz slovenskih skladov, pri iskanju in usposabljanju kadrov, internacionalizaciji, vzpostavljanju skupin za raziskave in razvoj v podjetju, razvoju novih storitev in produktov ter pri celoviti analizi poslovanja s ciljem povečanja učinkovitosti in dodane vrednosti
  • Računovodsko, davčno in knjigovodsko svetovanje v namen optimizacije poslovanja in strateškega razvoja klienta
  • Pravno svetovanje – strateško so najpomembnejša področja zaposlovanja ter pogodb o zaposlitvah, izpolnjevanja obveznosti do zaposlenih, priprave zahtevanih in priporočljivih internih aktov podjetja, sestave vseh vrst pogodb, splošnih pogojev in drugih potrebnih pravno-formalnih aktov podjetij

 

VIR IN DODATNE INFORMACIJE
http://www.replika.si