Zavod BIG

O ZAVODU

Zavod Big je največji slovenski center za promocijo, raziskavo in kritiko kreativnih industrij v slovenskem in širšem prostoru. Predstavlja najboljše oblikovalce na področju arhitekture, industrijskega oblikovanja in mode pri nas in jih spodbuja, da z mreženjem soustvarjajo še boljše rešitve.
V Zavodu Big verjamejo, da se prihodnost poraja v novih konceptih. Verjamejo, da nastajajo v polju ustvarjalnih industrij, visokih tehnologij, znanosti in podjetništva. Da uresničujejo svojo vizijo, k razvojnemu sodelovanju uspešno privabljajo domača in tuja inovativna podjetja, raziskovalce in nadarjene strokovnjake z različnih področij delovanja. Mreženje je namenjeno ustvarjanju multidisciplinarnega dialoga, prepoznavanju trendov, opozarjanju na nepravilnosti v okolju in procesih ter v duhu kulture inovacij kreirajo nov kulturni kapital. S tem ustvarjajo sinergije poslovnih, oblikovalskih in arhitekturnih praks za prihodnost.

 

GLAVNI VZVODI KREIRANJA DODANE VREDNOSTI

  • Strateška multidisciplinarna partnerstva
  • Iskanje inovativnih rešitev je v srcu strategije zavoda
  • Uporaba strateškega koncepta “design thinking”, ki išče vzvode kreiranja konkurenčnih prednosti v oblikovni dovršenosti ter inovativnosti izdelka in storitev

 

NABOR STORITEV ZAVODA

  • konference, strokovne delavnice, seminarji in delovne skupine z relevantnih strokovnih področij
  • infrastruktura za mreženje in izmenjevanje kontaktov v namen spodbujanja sodelovanja
  • izdajanje publikacij z relevantnih področij delovanja
  • spletno trgovanje z izdelki, ustvarjenimi v kreativnih procesih pod okriljem zavoda

 

VIR IN DODATNE INFORMACIJE

www.zavodbig.com