Združenje YES

O ZDRUŽENJU

Združenje YES je nevladna, nepolitična in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2003, ki vključuje mlade uspešne posameznike z različnih področij delovanja, ki so do svojega 40. leta starosti dosegli vidne uspehe. Aktivnosti Združenja YES so namenjene vzpostavljanju pozitivnega in spodbudnega okolja, v katerem bodo mladi in talentirani posamezniki neomejeno razvijali svoj potencial.

Člani Združenja YES so priznani podjetniki, poslovneži, akademiki, umetniki, športniki in ostali mladi uspešni posamezniki. Leta 2006 se je Združenje YES povezalo v konfederacijo združenj evropskih podjetnikov, ki danes vključuje prek 20.000 mladih evropskih podjetnikov iz 16 držav. Leta 2007 je Združenje YES ustanovilo mednarodno Združenje YES International v Bruslju z namenom širitve organizacije v Evropi. Tako je Združenje YES leto kasneje začelo z aktivnostmi na Hrvaškem, v Srbiji in na Madžarskem, v prihodnje pa načrtuje širitev še v druge države JV Evrope.

Poslanstvo združenja je razvoj pozitivnega in stimulativnega okolja, v katerem bodo mladi posamezniki neomejeno uresničevali svoj potencial in s tem razvijali novo generacijo odgovornih poslovnežev.

 

GLAVNI VZVODI KREIRANJA DODANE VREDNOSTI

Glavni vzvodi ustvarjanja dodane vrednosti za družbo, ki jih generira Združenje YES, so:

  • nudenje pomoči in socialne infrastrukture mladim obetavnim posameznikom  za razvoj svojega potenciala;
  • dodatna izobraževanja in svetovanja, ki krepijo etičnost družbenega okolja in spodbujajo strokovnjake in mlade vodje k družbeni odgovornosti;
  • povečevanje socialnega kapitala z mreženjem med nadarjenimi posamezniki in sorodnimi organizacijami;
  • prelivanje znanja in sredstev v tista področja širše javnosti, ki potrebujejo pomoč mladih nadarjenih posameznikov.

 

NABOR STORITEV ZDRUŽENJA

  • Organizacija izobraževalnih in strokovnih dogodkov (konference, okrogle mize, delavnice, seminarji …)
  • Program mentorstva za izmenjavo znanj in izkušenj
  • Štipendiranje nadarjenih mladih posameznikov v najrazličnejših strokah
  • Internacionalizacija (gostujoči tuji strokovnjaki, povezovanje s sorodnimi združenji itd.)
  • Spodbujanje podjetništva (svetovanje o razvoju poslovne ideje, ustanovitvi podjetja, prodoru na tuje trge, generiranju kapitala in finančnih sredstev itd.)

 

VIR IN DODATNE INFORMACIJE

http://www.yes.si/sl