Evidentiranje članov z naslovi

Danes so največja vrednost vsakega podjetja čim natančnejši podatki o njegovih odjemalcih. Zato smo temu področju namenili še posebno pozornost. Bazo članov obveščamo o inovativnih projektih in hkrati vzpodbujamo inovativne ideje, nudimo pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev in razvijanju patentov, organiziramo dogodke in podobno. Med člani konzorcija sta najaktivnejša pri pridobivanju tako odjemalcev kot njihovih podatkov Mojedelo.com in Energetika.NET.

Mojedelo.com

Ugledni delodajalec

Inovacije, ter raziskave in razvoj predstavljajo temelj dolgoročne poslovne uspešnosti podjetij v gospodarstvu. Kot osnova konkurenčne prednosti je pomemben njihov nenehni razvoj. K temu stremi tudi projekt Ugledni delodajalec, katerega glavni cilj je doseg boljšega vpogleda in razširjanje informacij o zaposlovanju na področju raziskovalnega dela v podjetjih. Trgu dela je projekt ponudil dodatne potrebne informacije in usmeritve na področju inovacij in razvoja znotraj podjetij, ki so nujno potrebne za širši inovacijski preboj slovenskega gospodarstva. Ugledni delodajalec tako prispeva k informiranju tako fizičnih oseb kot podjetij.

Projekt je z opravljenimi anketiranji članov in razgovori s podjetji s pomočjo uporabe spletne tehnologije (spletne strani www.mojedelo.com) pridobil ključne informacije o inovacijskem trgu. Slednje pospešujejo možnost zaposlovanja na področju raziskav in razvoja ter inovacij. Pomembno novost projekta je predstavljala anketa, ki je zajela ključna vprašanja o tehnoloških podjetjih, pomembnih za nadaljnje delo, raziskave ter vzpodbujanje inovativnega okolja.

Cilj projekta je bil torej dosežen: inovacijski trg je postal bogatejši za javno dostopne informacije o uglednih delodajalcih (tehnoloških podjetjih), ki vzpodbujajo ustvarjalnost, nove inovacije, ter vidno prispevajo k vzpodbujanju in zaposlovanju raziskovalcev v gospodarstvu.

Raziskava Blagovna znamka delodajalca

Podjetja velikokrat povprašujejo po specifičnih znanjih s pomočjo katerih bi lahko ustvarila nove razvojne, inovativne in tehnološko usmerjene produkte za tehnološki preboj. Raziskava Blagovna znamka delodajalcu služi prav v ta namen. Na vzorcu preko 10.000 anketirancev namreč izmeri, katera podjetja v Sloveniji veljajo za najbolj ugledne delodajalce, ki vzpodbujajo razvoj novih tehnologij, inovativnih delovnih okolij, raziskovalcev, širšo implementacijo raziskovalnih rezultatov in patentov na trg. Njen namen je identificirati člane z naslovi, jih informirati in povezati, ter jim zagotoviti podporno svetovanje in strokovno pomoč. Projekt posreduje informacije o najbolj zanimivih kandidatih, ki jih bilo moč pritegniti v tehnološka in razvojno usmerjena podjetja.

Raziskava je iz množice preko 250 podjetij in več kot 10.000 anketirancev pridobila 20 najuglednejših slovenskih delodajalcev, ki vzpodbujajo dolgoročni razvoj inovativnosti in njene širše implementacije na trg. Z anketiranjem je opravila tudi segmentacijo slovenskega trga dela glede na preference kandidatov na področju kariernega razvoja, ter raziskovalnega in znanstvenega udejstvovanja fizičnih oseb.

Končni rezultat raziskave predstavlja določitev ugleda podjetij in njegova uvrstitev na lestvico glede na moč njegove blagovne znamke na trgu dela, izmerjene s pomočjo t. i. količnika ugleda". Slednji na podlagi poznavanja, upoštevanja in stopnje "izbornega delodajalca" pove, kako ugledno je podjetje na trgu dela in koliko prispeva k vzpodbujanju razvoja novih tehnologij, inovativnih delovnih okolij, raziskovalcev, ter širši implementaciji raziskovalnih rezultatov in patentov na trg. Raziskava prav tako nudi inovativen pristop vpogleda v kakovost in ugled podjetij za raziskovalce, ki iščejo zaposlitev na področju raziskav in razvoja v podjetjih.

Poslovni portal Energetika.NET

Projekt Portal predstavlja nadgradnjo poslovnega portala Energetika.NET, izvedeno aprila 2009, ki ga posodablja v mednarodni portal v angleškem jeziku, namenjen uporabnikom trgov jugovzhodne Evrope in Evropske unije, ki jih zanima področje inovacij in novih rešitev na področju energetike. Skupaj s 14 dopisniki iz regije JV Evrope prenovljen portal pokriva aktualne dogodke in novosti, ter skrbi za aktualne izjave predstavnikov institucij in podjetij v svoji državi. Za komentiranje stanja, dogajanja in trendov v energetiki Slovenije in JV Evrope skrbijo strokovni komentatorji, vsak je osredotočen svoje področje, ki ga najbolje pozna (emisije CO2, trajnostni razvoj in druga področja).

Nadgrajeni portal že predstavlja vseslovenski center informacij in znanj s področja energetskih inovacij in razvoja. Njegov glavni prispevek je, da z dodatno organizacijo konferenc, seminarjev in delavnic zagotavlja uspešnost in učinkovitost predstavljanja, širjenja inovacij, ter zagotavlja rešitve s področja celotnega sektorja energetike med člane portala. S pogledom v novosti iz področja energetike prenovljeni portal spodbuja razmišljanje in delovanje v smeri inovacij v energetiki.

Nadgrajeni portal Energetika.NET mesečno uporablja okoli 20.000 bralcev, kar predstavlja ciljno javnost na področju inovacij in rešitev energetskega sektorja, okoljskega varstva ter trajnostnega razvoja. Zaradi izdelave novega portala in uporabe inovativnih rešitev portal vsak mesec evidentira več kot 150 novih članov. V letu 2009 pokriva več kot 90% vseh dogodkov s področja trajnostnega razvoja v Sloveniji in kar 20 najpomembnejših dogodkov s tega področja po Evropi. Tako pridobiva priložnost direktnega povezovanja z več kot 4.000 vodilnimi osebami iz podjetij, ki delujejo na področju energetike in lahko vplivajo na odločitve podjetij, ki se nanašajo na inovacijsko razvojne dejavnosti. Nove ustvarjene kontakte portal povezuje z drugimi interesnimi skupinami in za njih ali z njihovo pomočjo organizira srečanja.

Energetika.NET dvakrat tedensko o vseh novicah na področju inovativnosti in tehnoloških rešitev obvešča okoli 800 slovenskih podjetij s področja raziskav in razvoja. Vse uporabnike portala spremlja in analizira v enotni bazi, ter na podlagi profila vsakega uporabnika le-tega spodbuja k prispevanju svojih želja, predlogov in idej za vsebine s področja tehnoloških rešitev in inovacij.

Nadgrajeni portal, ki se hitro širi in pridobiva znanje na podlagi svojega mednarodnega dosega, svojo vsebino izpopolnjuje tudi s spremljanjem lesnega trga. Tako vzpostavlja borzo lesa v slovenskem merilu.