Pridobivanje nepovratnih sredstev

Ste podjetje z jasno opredeljeno strategijo in inovativnimi produkti? Potem ste že na pol poti. SKIS vam nudi strokovno svetovanje in informacije pri pridobitvi nepovratnih sredstev za razvojne namene, iz strukturnih skladov ali iz naslova centraliziranih programov.

Nudimo vam:

  • izdelave vlog in projektov za pridobivanje različnih oblik sredstev na ravni Slovenije in EU,
  • svetovanje pri razvoju in zagonu RR inovativnih projektov,
  • podpore tujim podjetjem pri vstopanju in širitvi na slovenski trg,
  • celovite analize poslovanja s ciljem povečanja učinkovitosti in dodane vrednosti,
  • priprave mnenj in poslovno finančnih listin,
  • vodenja in koordinacije razvojno partnerskih projektov,
  • podpore inovativnim in razvojno usmerjenim projektnim nalogam,
  • idejne inženiringe na področju sonaravnih in trajnostnih projektov,
  • izobraževanja, osebna vodenja in coaching posameznikov ter manjših skupin.

Več o storitvah si preberite na http://www.replika-pro.eu.