Informiranje, povezovanje in tematska srečanja

O procesu informiranja, povezovanja in srečanj je govora že v nekaterih drugih področjih dela. V ta namen se namreč organizirajo in obiskujejo mnoge konference, seminarji in delavnice. Zaradi obilice teh aktivnosti smo tukaj navedli le nekaj krajših informacij za vpogled v dva najmočnejša področja.

Medijsko pokroviteljstvo

JV Evropa predstavlja področje, kjer se zvrsti množica dogodkov s področja trajnostnih tehnologij. S financiranjem tovrstnih dogodkov lahko slovenska podjetja po eni strani pridobijo večjo prepoznavnost po drugi strani pa nova poznanstva in informacije na področju inovacij ter raziskav in razvoja. Medijsko pokroviteljstvo kot pomembna strategija podjetij v JV Evropi doseže veliko število podjetij, predvsem prave osebe, ki imajo vpliv na sprejemanje odločitev podjetij.

Ker je dogodkov po JV Evropi iz področja trajnostnih tehnologij zelo veliko, je potrebno narediti v prvi vrsti obsežno analizo stanja na trgu, s katero se podjetja lažje odločijo katere dogodke bodo pokrivala. S projektom Medijsko pokroviteljstvo se konzorcij podjetij odloča katere konference so na dovolj visokem nivoju, da na njih dosežejo vodilni kader oz. osebe v razvoju, ki lahko vplivajo na odločitve za financiranje inovacijsko razvojne dejavnosti podjetij.

Projekt z dobrim pokrivanjem spektra področij in držav z medijskimi pokroviteljstvi dosega široko publiko. Konzorcij kot medijski pokrovitelj številnih mednarodnih konferenc po svetu nastopa na številnih večjih energetskih dogodkih z namenom, da bi vidno prispeval k vzpodbujanju razvoja novih tehnologij, inovativnih delovnih okolij, delovanju raziskovalcev, informiranju in povezovanju članov vozlišča, ter širši implementaciji raziskovalnih rezultatov in patentov na trg. S številnimi novimi poznanstvi je konzorcij do septembra 2009 dosegel že več kot 3.000 vodilnih oseb v 700 podjetjih, ki so aktivna v JV Evropi na področju trajnostnih tehnologij. Izbrana skupina podjetij predstavlja medijskega partnerja več kot 25 energetskih konferenc, seminarjev in delavnic v Jugovzhodni Evropi, Srednji Evropi, Baltiku, Rusiji in EU. Večina konferenc, izbranih za pokroviteljstvo, je s področja raziskovanja in inovacij obnovljivih virov energije.

Konzorcij z medijskim pokroviteljstvom konferenc dobiva priložnost za analizo trga z namenom pridobitve novih znanj, iskanjem potencialnih partnerjev z mednarodnimi referencami, ter v mednarodnem prostoru skrbi za lastno promocijo. Vse informacije, pridobljene na konferencah, posreduje širšemu krogu bralcev preko medijske in strokovne podpore znanstveni reviji »PAPIR«. Revija se skuša približati tudi tujim partnerjem in tako okrepiti povezave s tujimi inštitucijami znanja in raziskovalnimi projekti v papirniški industriji.

Lastna tematska srečanja

En.konferenca 009

En.konferenca je strateška energetska konferenca z naslovom Nova energetika ali tretja industrijska revolucija, organizirana z namenom osredotočanja na nove tehnološke rešitve in razvojne projekte s področja elektroenergetike, plina in nafte, ki so bile namenjene raziskovalcem, ki se še uveljavljajo na področju inovacij v energetiki. Konferenca je povezala mlade raziskovalce s področja energetskih inovacij in jim zagotovila podporno svetovanje in strokovno pomoč pri njihovem uveljavljanju. Raziskovalcem so bili predstavljeni trendi na področju tehnoloških rešitev in aktualne vsebine, pomembne za razvoj in implementacijo njihovih inovacij za lažji preboj na trg.

Z delavnicami in poglobljenimi diskusijami se je konferenca osredotočila na področja strateških plinskih in naftnih razvojnih projektov v Sloveniji, njunih alternativ, politično podporo tem razvojnim projektom, izzive elektroenergetike in gibanje gospodarskih interesov. Udeleženci so lahko tako na enem mestu prispevali svoje znanje in ideje o teh področjih.

Dogodka se je udeležilo 190 udeležencev, med katerimi je bilo več kot 25 priznanih govorcev, ter številni novinarji. Poslušalce so v uvodnem delu nagovorili minister za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik, minister za okolje in prostor Karl Erjavec in član urada evropskega komisarja Janeza Potočnika mag. Matjaž Malgaj. Sledile so okrogle mize s področja okoljsko-energetske zakonodaje, novih tehnologij v elektroenergetiki in naprednih projektov v plinskem in naftnem sektorju. Vsi udeleženci konference so dobili tudi gesla za prejemanje vseh pomembnih novic na področju inovacij v energetiki in dobili možnost za podajanje lastnih idej na tem področju. S tem je konferenca poskrbela za ohranjanje in spodbujanje inovativnosti raziskovalcev, ki se še uveljavljajo na energetskem področju.

Učinkovito z energijo 09

Tradicionalni energetski seminar za energetsko učinkovitost v industriji in stavbah, Učinkovito z energijo, je v organizaciji partnerja Energetike.NET s pomočjo ostalih članov SKIS letos potekal že 4. leto zapored. Ciljnim članom vozlišča smo omogočili prikaz praktičnih primerov inovacij na področju energetike, ki bodo številna RR podjetja spodbujala k iskanju novih inovativnih rešitev ter jim razširila možnosti za lastne inovativne rešitve v njihovem podjetju.

Primere dobre prakse na tem področju je 16 priznanih slovenskih in tujih predavateljev, 80 udeležencem predstavilo v okviru dveh plenarnih sekcij, ki sta se zaključili z okroglo mizo o inovacijah, sledila je praktična delavnica.

V sklopu seminarja smo prikazali številne prakse energetsko učinkovitega delovanja podjetij, kar pomeni dober vzgled za uporabo novih tehnologij in ustvarjanje novih idej za inovativne rešitve v energetiki. Področje industrije in stavb ima veliko potenciala za razvijanje novosti in inovacij, ki neposredno vplivajo na gospodarsko rast podjetij. 

Okrogla miza slovenskih inovatorjev na področju trajnostnega gospodarstva

Okrogla miza slovenskih inovatorjev na področju trajnostnega gospodarstva je smiselno nadaljevanje oz. nadgradnja seminarja "Učinkovito z energijo 009", kjer smo ciljnim članom vozlišča omogočili prikaz praktičnih primerov inovacij na področju energetike. Cilj okrogle mize je bil odpreti razpravo o inovacijah, raziskovanju, pomenu raziskav in patentov v slovenskem in evropskem prostoru ter s tem posledično spodbuditi ciljne skupine k sodelovanju, razpravi in iskanju boljših rešitev.

Združili smo slovenske inovatorje, za inovatorstvo pristojne predstavnike države in evropskih institucij ter predstavnike finančnih podjetij na enem mestu. Pripravili smo prvo veliko okroglo mizo oziroma prvo srečanje slovenskih inovatorjev na področju trajnostnega gospodarstva, na kateri je potekala izmenjava izkušenj, ki jih imajo slovenski inovatorji pri realizaciji njihovih idej, torej od samega nastanka ideje do končnega produkta ali patentiranja. Odprta je bila razprava o inovacijah, inovatorstvu, pomenu raziskav in patentov v slovenskem prostoru.