Usposabljanja in izobraževanja s področja inovacijskih dejavnostih

1. Sodelovanje pri projektu ITIME ITIME

Podjetniški pospeševalnik je namenjen start-up podjetjem, ki:

 • imajo inovativno podjetniško idejo s širšega področja informatike v okviru dejavnosti TIME (Telekomunikacije, Internet, Mediji, Entertainment) in
 • želijo to idejo nadgraditi s pomočjo nasvetov in idej uspešnih posameznikov iz omenjenih panog ter zagotoviti sredstva za izvedbo.

Namen pospeševalnika je:

 • prispevati k pospešitvi nastajanja novih visokotehnoloških start-up podjetij v Sloveniji in
 • pospešiti sodelovanje in prenos izkušenj med podjetniki, investitorji in korporacijami.

2. Seminarji ˝Znate pravilno iskati zaposlitev˝

Trenutna gospodarska kriza je močno povečala število brezposelnih v Sloveniji. Zaradi tega smo se odločili, da bomo s pomočjo partnerja Mojedelo.com brezposelnim pomagali pri iskanju nove zaposlitve. Namen seminarja je motiviranje brezposelnih in jih spodbuditi k aktivnosti in vztrajanju pri iskanju zaposlitve, saj bodo le na ta način lahko dosegli svoje cilje. Seminarje izvajajo strokovnjaki kadrovskega področja.

3. Technology and Innovation Center (“T&IC”)

Tehnološko inovativni center (“T&IC”) je miselni tank namenjen razvijanju orodij in produktov namenjenih spletnim kadrovskim rešitvam. Razvit je bil v širšem konzorcijskem partnerstvu podjetja Moje Delo d.o.o., njegove produkte pa koristijo zaposlitveni številni portali in naročniki na mnogih tujih trgih dela. Produkti in storitve T&ICa temeljijo na uspešnih praksah že izvedenih projektov podjetja in na novih poslovnih konceptih in modelih, katere je mogoče implementirati na katerikoli trg, ki jih T&IC servisira.S pomočjo njih odkrivajo dobre poslovne prakse in oblikujejo modele za njihovo širjenje, sledijo aktualnim trendom v spletnem kadrovanju in njihovo konverzijo v lastne produkte:

 • Consulting in coaching – nadzor večjih projektov (npr. Kariernih sejmov) na lokalnih trgih – spremljanje izvedbe projektov, skrb za to, da so ključni elementi projekta izvedeni v planiranemu časovnemu intervalu. Izobraževanje sodelavcev na lokalnih trgih – od izobraževanja tržnikov do projektnih managerjev in upravljalcev spletnih portalov.
 • Centralno generiranje vsebin – npr. Priročnik za iskalce zaposlitve, ki je potem preveden, lokalizirana in distribuirana na trgih naših partnerjev.

Projekti, ki so predstavljen v sklopu T&IC-ja:

 • Karierni sejem
 • Kadrovska konferenca
 • HR center – center za kadrovanje na internetu
 • Karierni center
 • Blagovna znamka delodajalca s prodajno platformo.
 • Prodajna akademija
 • Spletna stran T&IC centra

4. Delavnice Zelena proizvodnja, sanje ali resnica?

V oktobru smo organizirali strokovne delavnice katerih namen je spodbujanje k uporabi najnovejših tehnologij in inovacij s področja ekologije. Teme delavnic in predavanj:

 • Problematika odpadne vode v industriji
 • Metode za določevanje onesnaženosti odpadne vode (klasične metode)
 • Biološko aktivne spojine – seznam prednostnih snovi na področju vodne politike
 • Posledica prisotnosti biološko aktivnih mikroosneževalcev v vodi
 • Metode detekcije biološko aktivnih mikroosneževalcev v vodi
 • Papirna industrija in odpadne vode
 • Problematika procesnih vod, sluzi (ekstrakcije, analitika)
 • Reševanje problematike odpadnih vod s strani papirne industrije
 • Zapiranje vodnih krogotokov Bela tehnologija v papirni industriji, encimatika

 

5. Delavnica s področja zagotavljanja informacijsko-komunikacijske podpore trajnostnim projektom

Delavnico smo pripravili v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, ki je pripravilo idejno zasnovo in celovito izvedbo delavnice. Navezovala se je na projekta virtualne spletne trgovine in inovativne spletne mobilne aplikacije ter predstavlja njuno nadgradnjo ter širšo predstavitev javnosti. Oba projekta sta v fazi ideje in raziskav, ki poteka po naslednjih korakih:

 • dokončna zasnova vsebinske arhitekture, idejne strukture in izvedba potrebnih
 • raziskav za opredelitev končnih lastnosti aplikacije
 • razvoj in izdelava aplikacije, primerne za objavo in uporabo implementacija.

6. Delavnica Nizkoenergetske lesene hiše

Delavnica je bila izvedena na temo inovativne gradnje nizkoenergetskih hiš, s katerimi želimo spodbuditi uporabo okolju prijaznih gradbenih materialov (predvsem lesa) med člani vozlišča, predvsem med arhitekti, lesarji, gradbeniki ter vsemi, tako v javnem kot zasebnem sektorju, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko lesene gradnje in okoljevarstvom. Udeležence smo seznanili s teoretičnimi novostmi in praktičnimi izkušnjami s področja uporabe lesa ter trendi in najnovejšimi dosežki na področju lesene gradnje.

Z delavnico smo povezali laično in strokovno javnost, saj je nujno sodelovanje med raziskovalnim okoljem in gospodarstvom - teorijo in prakso, kakor tudi med arhitekturno, lesarsko in gradbeno stroko, ki delujejo vse prepogosto ločeno.

Vsebinske oporne točke delavnice so bile naslednje:

 • Managerski vidik lesene gradnje
 • Lesena gradnja: izziv in priložnost
 • Mehanske in fizikalne lastnosti lesa, relevantne za gradnjo
 • Konstrukcijski kompozitni les in drugi inženirski lesni proizvodi
 • Konstrukcijska in kemijska zaščita lesa
 • Napredni konstrukcijski sistemi lesenih konstrukcij
 • Potresna in požarna odpornost lesene gradnje
 • Trajnostna arhitektura iz lesa – realizirani projekti
 • Novosti iz področja pasivne gradnje

7. Seminar Usposabljanje za FSC sistem spremljanja kakovosti

Namen tehnološkega projekta je bila priprava zahtev serije standardov STD-FSC, ki omogočajo vzpostavitev sistema nedvoumne sledljivosti vlaknatih surovin in zagotavljajo spoštovanje načel o ilegalni sečnji gozdov, varovanja človekovih pravic, zakonov in tradicionalnih pravic, varovanja okolja pred spreminjanjem gozda v ne-gozdne ali kmetijske površine.

Cilj tehnološkega projekta je bilo pripraviti vse dokumentacijo z zahtevami za uspešno dodelitev FSC certifikata v taki obliki, da bodo uporabniki, ob pomoči in svetovanju naših strokovnjakov, lahko na najbolj učinkovit način vzpostavili sistem v tovarni oziroma v tehnološkem procesu, ki pomeni nov, velik marketinški argument pri prodaji izdelkov.

Vsebina seminarja je vsebovala:

 • Prestavitev krovnega organizacijskega predpisa,
 • Kaj morajo vedeti udeleženci in možna vprašanja pri presoji.  

8. Delavnica »Tako, proizvod smo razvili, samo še prodati ga moramo!«

Za ciljne člane vozlišča smo organizirali delavnico »Tako, proizvod smo razvili, samo še prodati ga moramo!« o tržni umestitvi visokotehnoloških produktov in možnih načinih uspešnega tržnega prodora. Namen delavnice je bil inovatorje, ki so že razvili proizvod, usposobiti do te mere, da bodo samostojno tržili proizvod in prodrli na različna tržišča. Ponudili smo jim celotno podporno okolje in strokovno svetovanje, s čimer bomo pripomogli k večjemu implementiranju inovacij na trg.

V sklopu SKISa se izvajajo še:

 • Šolanja uporabnikov sistema za vodenje in nadzor elektroenergetskih objektov