Svetovanje in strokovna pomoč

Partnerji SKIS pokrivajo izredno širok spekter znanj, storitev, povezav z gospodarstvom in izkušenj. Proces svetovanja in strokovne pomoči se izvaja na prav vsakem koraku področja delovanja. Tako bi lahko v sklopu tega področja našteli vse aktivnosti, ki so navedene v ostalih področjih. Vendar pa ne gre le za aktivnosti povezane z najsodobnejšimi spletnimi rešitvami za posamezna področja, pač pa tudi za svetovanje in pomoč na široki paleti področij.

1. Svetovanje pri pripravi novih produktov

Ciljnim članom vozlišča smo nudili celostno svetovanje pri pripravi novih produktov, od nudenja pomoči pri začetni raziskavi trga za plasiranje novih produktov in storitev do iskanja strateških partnerjev. Nudili smo jim nujno potrebne informacije in znanje ter pomoč pri testiranju, vse do končne implementacije produkta na trg. Dodatno smo izvajali tudi dejavnost informiranja naročnikov o potencialnih uporabnikih ter nudili pomoč pri pridobivanju kupcev.

Na tem področju naše reference obsegajo že več kot 12 podjetij, katerim smo nudili aktivno svetovanje za pripravo novih produktov. Od zagona in trženja naprednih spletnih aplikacij do razvoja in trženja produktov za dom, slaščičarskih izdelkov, dodatkov h gorivom, programske opreme,...

Mikroskopiranje biološkega in nebiološkega materiala

Tematske delavnice Mikroskopiranja biološkega in nebiološkega materiala, ki jih je skupina podjetij izvedla v marcu, so udeležence spoznale z mikroskopom kot delovnim orodjem, ter jih na konkretnih primerih spoznale z načinom mikroskopiranja biološkega in nebiološkega materiala. Vsak udeleženec je sam mikroskopiral različne biološke (alge, aktivno blato…) in nebiološke (nečistoče v papirju, različna vlakna….) materiale. Člani delavnic so se naučili tudi razlikovati med stereolupo in mikroskopom, ter se seznanili s pomembnimi stvarmi, na katere morajo biti pozorni pri nakupu lastnega mikroskopa.

Projekt je predstavil delovanje podjetij na področju mikroskopiranja in spodbujanja tehnološke inovativnosti, ki vključuje razvoj kartografskih papirjev, razvoj metode »Prenosni faktor PF«, razvoj bariernih premazov in encimsko modifikacijo celuloznih vlaken.

Delavnice so spodbudile udeležence k iskanju novih rešitev, ter ustvarjalnosti na področju mikroskopiranja biološkega in nebiološkega materiala. Omogočile so jim tudi podporno svetovanje in strokovno pomoč pri nadaljnjem udejstvovanju v raziskovalnih dejavnostih. Člani delavnic so imeli možnost vpogleda v praktične primere raziskovalnih projektov podjetij, ter so lahko aktivno sodelovali pri mikroskopiranju. Inovacijsko vozlišče ima namen tudi v prihodnje organizirati še več tovrstnih delavnic in bo tudi v prihodnje razvijal prej omenjene projekte, ki spodbujajo inovacije na področju biološkega in nebiološkega materiala.

2. Svetovanje glede razpisov

Podjetjem nudimo strokovno svetovanje in celostno informiranje pri javnih razpisih. Pomoč nudimo v obliki:

  • idej,
  • predlogov,
  • informacij in
  • nasvetov za pripravo razpisa.

V sklopu tega smo podjetjem že nudili pomoč pri razpisu P2A 09 Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih in inkubiranih podjetij v subjektih inovativnega okolja - spodbujanje podjetij za ustanovitev in zagon nastajajočih podjetij v subjektih inovativnega okolja, ki niso registrirana več kot 12 mesecev.

3. RR aktivnosti na tehnoloških projektih

Z večimi slovenskimi visokotehnološkimi in naravoslovnimi podjetji smo nadaljevali in/ali nadgradili svetovalne aktivnosti pri uvajanju novih tehnologij, storitev in izdelkov na tekočih tehnoloških projektih.

Aktivnosti smo oplemenitili še s sodelovanjem z zunanjimi izvajalci, s katerimi smo za zgoraj omenjena podjetja izvedli še dodatna izobražvenja. Cilj teh je bil člane naučiti, kako za svojo inovacijo pridobiti poslovne partnerje in investitorje, kako najti prava podjetja, primerna za sodelovanja v skupnem projektu tehnološke inovacije, kdaj pričeti z iskanjem partnerjev, kako komunicirati s potencialnimi vlagatelji in kako pripraviti kakovosten poslovni načrt.