Sodelovanje na srečanjih, sejmih, ...

Sejem Kariera in seminar pred sejmom Kariera

Na sejmu Kariera, ki bo potekal 25. in 26. novembra 2009, bodo sodelovala podjetja, predavatelji, ter drugi podporniki razvoja kariere. Ti bodo predstavili možnosti razvojno raziskovalnega dela v posameznih podjetjih, ter možnosti zaposlovanja raziskovalcev v podjetjih, usmerjenih v raziskave in razvoj. Namen sejma je približati in povezati ciljne člane, iskalce zaposlitve in delodajalce, ki vzpodbujajo razvojno dejavnost v podjetju, ter spodbujajo posameznikovo inovativnost in ustvarjalnost.

Priprava na sejem že poteka, saj je v delu tehnični katalog za razstavljavce in udeležence sejma, podjetjem je bil poslan informativni material, postavljena je tudi spletna stran z vsemi informacijami v zvezi s sejmom (www.kariernisejem.com). Med 19. in 24. oktobrom 2009 bo izveden seminar za vse razstavljavce sejma, kjer jim bo ponujena strokovna pomoč in vse potrebne informacije za širši inovacijski preboj na tržišče. Do avgusta je udeležbo na sejmu potrdilo že več kot 20 podjetij.

Moderiranje panelov

26. maja je v Kranjski Gori potekala 9. Konferenca slovenskih elektroenergetikov. Z moderiranjem tega panela so podjetja širila znanje in spodbujala inovativnost za nove energetsko učinkovite proizvode, postopke ali storitve, ki ostajajo v koraku s svetovanimi raziskovalno-razvojnimi trendi in podjetniškimi trendi.

Kot nadaljevanje in nadgradnja aktivnosti moderiranja se je razvil projekt imenovan Greeen box, ki se je usmeril na cenejše pridobivanje energije za pridelavo domače hrane. S tem je skušal člane panela seznaniti s t. i. drobnim kmetijstvom, kjer vse več prebivalcev mest za pridelavo sadja, zelenjave in zelišč za lastne potrebe uporablja balkone, dvorišča, strehe in mestna zemljišča.

Projekt Green box razvija rešitev, ki bi vsakemu posamezniku, ki ima določene materialne predpogoje (balkon, vrt), omogočila uspešno pridelavo zdrave in sveže hrane. Cilj je vzpostavitev okolja, ki uporabniku na podlagi določenih vhodnih informacij (balkon/vrt, velikost vrta, geografska lokacija, osebni okus) strokovno svetuje prava semena in druge pripomočke za pridelavo hrane na vrtu, ter hkrati posreduje personalizirana »navodila za uporabo« tako predlaganega vrta.

Smart Grids

Smart Grids 009 je energetska strateška konferenca o pametnih omrežjih, ki je predvidena pozno jeseni 2009 in bo spodbujala diskurz o inovativnih temah kot so raziskave, razvoj, tehnologija in tehnološke potrebe. Poseben poudarek bo konferenca namenila tudi širjenju inovacij v Slovenijo in Jugovzhodno Evropo. Tako bo prispevala k širšemu interesnemu povezovanju članov inštitucij znanja, gospodarstva, raziskovalcev in inovatorjev na širšem področju Jugovzhodne Evrope in Slovenije.

Učinkovito z energijo

Učinkovito z energijo 009 je seminar, predviden za jesen 2009, ki bo udeležencem omogočil prikaz praktičnih primerov inovacij na področju energetike. Slednje bodo številna inovacijska podjetja spodbujala k iskanju novih rešitev. Predavatelji seminarjev bodo poskušali prikazati, ali in zakaj je gospodarjenje z energijo je naložba s 100-odstotnim povračilom, ter pojasniti pozitivne posledice inoviranja za podjetje.

Program seminarja, namenjen izobraževanju o inovacijah na energetskem področju, bo sestavljen iz dveh plenarnih predavanj, dveh delavnic, ter okrogle mize na temo »Kako inovacije v energetiki prispevajo h konkurenčni prednosti«. V sklopu predavanj bodo prikazane številne prakse energetsko učinkovitega delovanja podjetij, kar pomeni dober zgled in nove ideje za inovativne rešitve v energetiki za vse udeležence.

V okviru seminarja bo potekala tudi ponazoritev raziskovalnega projekta razvoja procesov torefakcije, s katero bi se lesna biomasa z izboljšanimi lastnostmi uporabila kot trajen vir obnovljive primarne energije. Povečevanje njenega deleža uporabe je ena od prioritet energetske in okoljske politike v svetu in Sloveniji, kar želi seminar nazorno predstaviti. Ob upoštevanju, da so zaloge nafte in trdih goriv v svetu omejene in dostopne zgolj na posameznih lokacijah, je stalen in skladen razvoj odvisen tudi od zagotavljanja drugih primerljivih virov energije.

Mednarodna konferenca Investment Conference

Investicijska konferenca, ki je predvidena novembra 2009, bo predstavila najbolj ključne teme s področja energetike za bodoči razvoj Jugovzhodne Evrope. Na njej bodo sodelovala podjetja, ki imajo vodilno vlogo pri velikih energetskih projektih za skoraj vse države regije. Tem podjetjem bo omogočeno srečanje z najvišjimi predstavniki pristojnih ministrstev za energetiko iz širše regije, kateri bodo predstavili tudi bodoče priložnosti za investicije v energetske projekte po Evropi. S tem bo konferenca spodbudila investicije v energetske projekte v Sloveniji, ter predstavila inovacije na tem področju.