evidentiranje članov z naslovi

Evidentiranje pravnih in fizičnih oseb, ki sodelujejo pri dejavnosti tehnološko inovacijskega vozlišča je osnova in orodje za nadaljnje združevanje in povezovanje podjetij ter iskanje novih poslovnih priložnosti. Baza, ki je bila ustvarjena, se ves čas posodablja s:

  • podatki posameznih partnerjev vozlišča
  • podatki, ki jih posredujejo člani vozlišča
  • evidentiranimi člani na spletni strani vozlišča

Poleg tega evidentiramo javne razpise, ki so objavljeni tako v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji. Na ta način obveščamo člane vozlišča o odprtih javnih razpisih, s čimer jim omogočamo možnost nadaljnjega razvoja podjetij in sodelovanja z drugimi partnerji vozlišča pri skupnih projektih.

Design directory

Design directory je namenjen povezovanju oblikovalskega potenciala s potrebami po inovativnih in dobro oblikovanih izdelkih. Je platforma, kjer se brez običajne zadrege srečujeta povpraševanje in ponudba, izmenjujejo informacije in širi krog možnosti za oblikovalce in podjetnike. Postavljajo se osnovni parametri komunikacije, katere namen je najti pot do inovativnosti, visoko kakovostnih in tržno uspešnih rešitev.

V okviru TRI vozlišča smo direktorij v okviru zakonskih možnosti izkoristili za pridobivanje natančnejših podatkov o članih in potencialnih članih vozlišča.

Direktorij smo nadgradili tako, da so osrednje informacije osredotočene okrog inovativnih in kreativnih idej, ki se kažejo skozi uspešne izdelke. Članstvo s sistematičnimi predstavitvami je odprto za vse oblikovalce ter oblikovalsko in inovacijsko ozaveščena podjetja, poudarek pa je na slovenskih zgodbah, uspešnih primerih iz regije in širše Evropske unije ter podjetjih iz vsega sveta, ki so z mednarodnimi nagradami potrdila kakovost in izvirnost izdelkov.