pridobivanje nepovratnih sredstev

Nepovratna sredstva so namenjena organizacijam in podjetjem, ki iščejo:

  • finančno podporo pri realizaciji svoji poslovnih idej in načrtov,
  • možnost širjenja poslovanja na tuje trge,
  • nove mreže povezovanja z domačimi in tujimi partnerji.

SKIS nudi:

Spremljanje aktualnih razpisov

Za člane vozlišča imamo pripravljeno storitev sprotnega spremljanja razpisov. S tem jim nudimo tudi možnost identificiranja primernih alternativnih virov financiranja.

Svetovanje naročniku glede strategije prijave na razpise

Rezultat sodelovanja z nami je priprava razpisne dokumentacije, kjer z analizo poslovanja določimo strategijo in potrebne aktivnosti za realizacijo ciljev. S svojimi izkušnjami in znanjem strankam pripravimo projektne predloge. Sistematičen in strateški pristop k pripravi projekta omogoča nastanek kakovostnih izdelkov dokumentov, študij primerov, projektnih načrtov,…), ki so namenjeni realizaciji ciljev podjetij, javnih ustanov in državnih organov.

Priprava razpisne dokumentacije

Izhodišča za pripravo dokumentacije predstavljajo strateške smernice, upoštevaje standarde in cilje mednarodnih organizacij in združenj. Ključno pri izdelavi dokumentov, je izvedljivost vsebinskih in finančnih predpostavk. Za razvojno raziskovalne in investicijske projekte znamo poiskati skladno s strategijo razvoja družbe in razpoložljivimi resursi za obdobje naslednjih nekaj let primerne odprte in najavljene nacionalne ter mednarodne razpise.

Ainistracija in vodenje potrebne komunikacije z razpisovalcem

V fazi priprave projekta se z naročnikom dogovorimo glede samega vodenja in administriranja projekta. Za naročnika poiščemo in predlagamo potencialne partnerje. Obveznosti in dolžnosti partnerjev na projektu opredelimo s pogodbo o sodelovanju.

Z aktivnim vodenjem in administriranjem projekta naročnika razbremenimo dodatnega dela glede izvajanja projekta. Poskrbimo za koordinacijo projektnih partnerjev ter priprave projektnih izdelkov. Po odobritvi nepovratnih finančnih sredstev poskrbimo tudi za izpolnjevanje obveznosti naročnika glede priprave poročil.

Idejni inženiring

Kreativnost ideje postavljamo na prvo mesto. Skupaj z inovacijo dobimo razvojni projekt, ki omogoča trajno konkurenčno prednost podjetja. Sposobnost reagiranja na trenutne tržne razmere ter poznavanje domačih in evropskih programov, pomeni kreirati idejo in imeti sposobnost njene realizacije.

Na podlagi ideje pripravimo poročilo o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev. Preko širokega nabora partnerjev predstavimo tudi nadgradnjo ideje, s čimer družba lažje konkurira na javnem razpisu. Na osnovi naših strokovnih ocen lahko družba prične s pripravami na določene razpise.

Inovativno povezovanje z obstoječimi in iskanje novih potencialnih partnerjev

V projektih, ki se prijavljajo na javne razpise, mora velikokrat sodelovati več konzorcijskih partnerjev. Nekatera podjetja imajo zelo dobro razvito idejo projekta, ki pa je ne morejo prijaviti na javni razpis, saj ne zadostujejo razpisnim pogojem. Replika PRO ima obsežne izkušnje na področju priprave tako domačih kot tujih projektov ter pridobivanju domačih in tujih konzorcijskih partnerjev za potrebe javnih razpisov.

Več o storitvah in nepovratnih sredstvih si preberite na http://www.replika-pro.eu.