sodelovanje na srečanjih, sejmih

Konferenca PODIM

Konferenca PODIM je gostila strokovnjake iz različnih držav, ki so razpravljali o številnih razvojnih vprašanjih in v bogatih diskusijah udeležencev iskali primerne odgovore. Glavne teme konference so se letos gibale na preseku med bogatim znanjem in izkušnjami, ki jih imajo podjetniki, managerji in inovatorji ter teoretičnim razmislekom, ki ga ponuja akademska sredina. V središču konference PODIM so že 30 let pomembne teme, s katerimi se prispeva k boljšemu razumevanju podjetništva, inovativnosti in inovativne družbe ter k sproščanju inovacijskega potenciala posameznikov, podjetij in regij. Preteklo leto je na konferenci z več kot 300 udeleženci v dveh dneh 65 avtorjev iz 10 držav razpravljalo na temo ustvarjanja zmagovitih produktov. Letošnja tema razprav je vključevala široko področje izzivov, povezanih s spreminjanjem inovativnih idej v uspešne izdelke, storitve, procese in nove načine poslovanja.

V središču konference so bile naslednje teme:

 • Kako pritegniti pozornost javnosti - komunicirati znanost, tehnologijo in inovacije
 • Organizacijski pristopi k aktiviranju znanja in inovacij
 • Prenos tehnologije in njena komercializacija
 • Dostop do virov prenosa inovacij
 • Vzpostavitev okolja za ustvarjanje in prenos inovacij
 • Vzgajanje prvakov inovativnosti in podjetnosti
 • Sodelovanje med gospodarsko, akademsko in vladno sfero – mehanizmi in vzvodi
 • Inovacijski »bench-learning«
 • Komuniciranje in diseminacija inovativnih idej
 • Notranje podjetništvo
 • Izzivi vizualizacije izdelkov in storitev
 • Podporni mehanizmi za razvoj invencij v inovacije
 • Privabljanje investitorjev in njihovo uspešno zbiranje
 • Spodbujanje ekoloških inovacij
 • Kako »prodati“ socialne inovacije
 • Izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo in inovativnost