usposabljanja in izobraževanja s področja inovacijskih dejavnosti

Promocija celovitega podpornega in inovativnega okolja

Izvedba enourno informativno – promocijskih delavnic po fakultetah Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in po visokošolskih središčih v Sežani in v Novi Gorici je pritegnila 300 posameznikov in predstavnikov podjetij.

Program obsega promocijo UIP, podpornega podjetniškega okolja in inovativnega okolja v Sloveniji, promocijo pisarne za transfer tehnologij in program inovacijske šole.

UIP je s pomočjo ostalih članov konzorcija v okviru delavnic:

  • informiral 40% študentske populacije na Primorskem skladu z aktivnostmi akcijskega načrta izvajanja – predstavitve na fakultetah in podpornih okoljih
  • promoviral UIP in natečaj Podjetna Primorska na konferenci PODIM
  • promoviral UIP in natečaj Podjetna Primorska na plakatih na plakatnih mestih občine Koper, Izola, Piran ter drugih plakatnih mestih na fakultetah in institucijah podpornega okolja (vključno s točkami VEM)