pomoč pri zaščiti industrijske lastnine

Zaščita patenta raziskovalca Univerze na Primorskem (UIP)

UIP in komisija za prenos znanja sta obravnavala prvo vlogo delavca univerze za patentno zaščito izdelka, ki ga je delavec razvil znotraj njegovih raziskovalnih aktivnosti. Vozlišče bo pomagalo pri uveljavitvi patentnih zaščit.

Komisija za prenos znanja Univerze na Primorskem je vlogo obravnavala. Stekel je postopek za zaščito patenta, ki ga je raziskovalec vložil v obravnavo. Pripravili smo poročilo o začetku delovanja Pisarne za transfer tehnologij.